ബാ​ഗ് തുറന്ന് ആപ്പിൾ മോഷ്ടിച്ച് കുരങ്ങൻ | Funny video |

0
0
Advertisement

ബാ​ഗിന്റെ അറ തുറന്ന് ഒന്നും കാണാത്തപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത അറയിൽ കണ്ട ആപ്പിളെടുത്ത് കുരങ്ങൻ സ്ഥലംവിടുകയായിരുന്നു.

#Wildlife #Funnyvideo #nature #monkeyvideo

Advertisment

Subscribe Us ► https://www.youtube.com/c/Madhyamamnews
More news: https://www.madhyamam.com/latest-news
Follow us on Social Media
Facebook ► https://www.facebook.com/Madhyamam/
Twitter ► https://twitter.com/madhyamam/
Instagram►https://www.instagram.com/madhyamam/
Telegram ►https://t.me/madhyamam

source

Advertisment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here